Sunday, August 8, 2010

યોગા ફોર ગુડ હેલ્થઆજકાલ બાબા રામદેવના કારણે લોકોમાં યોગ પ્રત્યે ખાસ્સા જાગૃત થયા છે. બાબા રામદેવની જેમ હું પણ ક્યારેક યોગ કરતી હોવ છું.

આજે સવારે હું અને પપ્પા રમતા હતા એવામાં મને યોગ કરવાનું મન થયું અને જુઓ મેં અને પપ્પાએ કેટલી સરસ રીતે યોગ કર્યા.

યોગનું આ ક્યું આસન કહેવાય તેની તો મને ખબર નથી પરંતુ મને જોઇને કોઇ યોગ કરવા પ્રેરાય તે જોઇને આનંદ જરૂર થાય.

- તમારી જિત્વા

No comments:

Post a Comment